Đón chào các bạn vào trang mạng yêu nước!

Qua nhiều thế kỷ với nhiều sự cố gắng phấn đấu của những người di dân tại hải ngoại để giành lấy hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc và công lý, những nam – nữ đại biểu anh hùng thương dân yêu nước đã cùng hợp sức dùng tâm trí, tiếng nói và tiềm năng của mình để làm tiếng nói nhân loại. Nhưng có mấy ai biết đến sự hiện hữu của những dân tộc thiểu số như chúng ta?

là thời điểm tối cao để quý vị đồng hương chứng minh cho tất cả các sắc tộc rằng: Mặc dù là người tha hương lập nghiệp ở hải ngoại nhưng quý vị đại biểu là những người có một tư cách đặc biệt, một phong độ xuất chúng cũng như nhiều tiềm năng và cao kiến đã đưa quý vị đến sự thành công xuất sắc nhất ở quê người.

NO CHALLENGE NO TALENT®

Tất cả mọi hình ảnh, thông tin trong trang web đã đăng ký bản quyền và được bảo vệ của văn phòng bảo vệ sáng chế và thương hiệu của Hoa Kỳ.
All content on this website Copyright © 2015 Love the Countries 2015. All rights reserved.